سلام.قسمت برد شبکه دوربین چرخشی v380 به علت قطعی و نوسان برق دچار مشکل شده و ای سی مربوطه به ان برد سریع داغ میشود و دوربین ریست نمیشود و روشن نمیگردد کسی راه حلی برای این مشکل را دارد؟